ucradnesta.jpg
 • 1nistru.jpg
 • 2nistru2.jpg
 • 3peisaj_n.jpg
 • broaste.jpg
 • copii.jpg
 • echipa3.jpg
 • elevi.jpg
 • e_zubcov.jpg
 • fintina.jpg
 • gradinita.jpg
 • l_ungureanu.jpg
 • monitoring.jpg
 • nistru.jpg
 • nistru2.jpg
 • peisaj_n.jpg
 • peisaj_n2.jpg
 • sascha.jpg
 • trombitchi.jpg

Proiecte realizate

Activitati  şi proiecte realizate

AO  ECOTOX a realizat cu succes un şir de proiecte, printre care:

- Paşaportizarea ecosistemelor acvatice ale Moldovei (REC- Moldova, 1999-2000);

- Spunem nu peştilor metalici (REC-Moldova, 2000);

- Controlul  calităţii  produselor  alimentare - pilonul sănătăţii populaţiei (Soros Moldova, 2001-2002);

- Prin conştientizarea populaţiei despre starea mediului ambiant la o bună educaţie ecologică (REC-Moldova, 2002-2003);

- Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor fluviului Nistru (sectorul inferior) şi a influenţei factorilor antropogeni (FEN al RM, 2003);

- Salvaţi rîurile mici (REC-Moldova, 2005-2007);

- Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor rîului Prut (sectorul Costeşti-Giurgiuleşti) şi a influenţei factorilor antropogeni (FEN al RM, 2005);

- Evaluarea stării actuale şi elaborarea recomandărilor de protecţie a resurselor acvatice şi  biodiversităţii  din zona Prutului de jos şi  rîurilor Ialpug, Cahul (FEN al RM, 2006);

- Evaluarea stării ecologice a ecosistemelor fluviului Nistru  medial şi a influenţei construcţiilor hidrotehnice şi altor factori antropici (FEN al RM, 2007-2009).  Rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul acestui proiect au fost utilizate  la cel puţin 6 şedinţe ale comisiilor moldo-ucrainene şi au servit drept suport ştiinţific pentru semnarea mai multor protocoale moldo-ucrainene pe problemele fl.Nistru.

În perioada 2007-2010, în cadrul contractelor de colaborare cu Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare (SDC) şi Skat, ECOTOX a participat la promovarea conceptului sanitaţiei ecologice în Republica Moldova prin informarea, instruirea populaţiei cu privire la diverse subiecte legate de apă, igienă şi sanitaţie.

În 2010 ECOTOX, în colaborare cu specialiştii Institutului de Zoologie al AŞM, Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N.Dimo” al AŞM şi Centrului Naţional de Sănătate Publică, prin realizarea investigaţiilor experimentale, au elaborat recomandări provizorii referitor la utilizarea urinei umane  în calitate de fertilizant. Aceste investigaţii necesită a fi continuate pentru elaborarea regulamentului utilizării corecte a  facilităţilor sanitare de tip EcoSan.

În 2008-2010 a fost realizat proiectul Better livelihoods and health conditions for rural Moldova through community Empowerment (WECF) cu suportul financiar din partea Ministerului Afacerilor Externe din Olanda,  realizat în s.Crişcăuţi, r.Donduşeni.

Vizitatori Online?

Avem 1 vizitator online

Proiectul Ecosan