nistruges.jpg
 • 1nistru.jpg
 • 2nistru2.jpg
 • 3peisaj_n.jpg
 • broaste.jpg
 • copii.jpg
 • echipa3.jpg
 • elevi.jpg
 • e_zubcov.jpg
 • fintina.jpg
 • gradinita.jpg
 • l_ungureanu.jpg
 • monitoring.jpg
 • nistru.jpg
 • nistru2.jpg
 • peisaj_n.jpg
 • peisaj_n2.jpg
 • sascha.jpg
 • trombitchi.jpg

Project launching - CRoCuS

August 7, 2020, the Ecotox Association held a launch conference on the CRoCuS project (Cleaner Rivers - Cleaner Seas) with the focus on the scientific community, attended by representatives of various research laboratories of the Institute of Zoology, members of the association WiSDOM and Ecotox. Ms. Zubcov, the coordinator of this project from AO Ecotox, reviewed the CRoCuS project and the expected results, including small-scale demonstration facilities, networking workshops and experience exchange. Ms. Zubcov expressed the hope that the waste will be transformed from a problem into a resource, depending on how it will be managed.

Nadejda Andreev presented the experience of the project “Cost-effective and climate-friendly solutions for organic waste management”, especially regarding the demonstration models and the photographic exhibition and the instructional movie, which will also serve as awareness tools for the CRoCuS project.

Liubovi Lebedenco, representative of the CRoCuS team from AO WiSDOM, gave a detailed presentation on the composting facilities, the wood shredder and the pyrolyser that will be important in the demonstration activities for the local public about waste reuse solutions.

Ms. Galina Bușmachiu, head of the entomology laboratory, was interested in the distance from the well and the piles of manure or latrines, and Ms. Zubcov replied that it depends a lot on the type and inclination of the land, but according to current regulations it must be no less than 30 m.

The Deputy Director for Scientific Activity of the Institute of Zoology, Ms. Livia Calestru remarked that “listening to today's presentations I reviewed the problems facing my village. I think that the waste problem is a common one for all the localities in the Republic of Moldova ”.

It is important to remark also that during 6 of August, 2020, Ecotox also took part in a press conference dedicated to the project  and also in a workshop organized in cooperation with WiSDOM association.

 

 

Publicarea ghidului "Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut"

Lucrarea  Prevenirea  poluării  și  gestionarea  durabilă  a  resurselor  acvatice  în  bazinul r.Răut prezintă o evaluare ecologică a r. Răut și este un ghid metodologic destinat specialiștilor, studenților,  masteranzilor,  doctoranzilor,  tinerilor  cercetători  în  domeniul  ecologiei  şi  ahidrobiologiei,  profesorilor  de  biologie,  activiștilor  de  mediu  și  tuturor  celor  implicaţi  în managementul  integrat  al  resurselor  acvatice.  Ghidul  a  fost  elaborat  și  editat  în  cadrul proiectului  „Asigurarea  managementului  integrat  al  resurselor  de  apă  în  bazinul  r.  Răut  prin aplicarea instrumentelor științifice, informaționale și demonstraționale‖, conform contractului IFSP/GRT-2/T-C.2 implementat de  AO Ecotox prin Agenția  „Apele Moldovei‖ și finanțat de SDC-ADA,  ca  parte  a  Programului  de  Suport  (granturi)  pentru  proiecte  mici,  oferite  ONG-urilor în  domeniul  managementului  integrat  al  resurselor  de  apă.  Lucrarea  este  recomandată  spre editare de Consiliul Științific al Institutul de Zoologie – partener în realizarea  proiectului.Cine este interesat să primească una sau mai multe copii ale acestei publicații vă puteți adresa Elenei Zubcov, asociația Ecotox, 079638311.

Descarcă PDF : Ghid "Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut"

 

Atelierul de lucru “Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut”

La data de 31 iulie, 2019 în sala de ședințe a Institutului de Zoologie s-a desfășurat atelierul de lucru “Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut”. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Asigurarea managementului integrat al resurselor de apă în bazinul r. Răut prin aplicarea instrumentelor științifice, informaționale și demonstraționale‖, conform contractului IFSP/GRT-2/T-C.2 implementat de AO Ecotox prin Agenția „Apele Moldovei‖ și finanțat de SDC-ADA, ca parte a Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă.

La atelier au participat reprezentanți ai Insitutului de Zoologie, Institutului de Ecologie și Geografie, organizațiilor non-guvernamentale (Ecotox, Centrul Național de Mediu, EcoContact, WiSDOM), membri ai Comitetului sub-bazinal al r. Răut.

Dna membru cor. al AȘM, Elena Zubcov, manager de proiect, a salutat pe cei prezenți, prezentând pe scurt principalele rezultate obținute de Ecotox în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, ecotoxicologiei și educației cât și obiectivele de bază și activitățile proiectului actual.

 

Dl Radu Cazacu, direct adjunct a făcut o scurtă trecere în revistă privitor la programul de granturi mici, oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, gestionat de Agenția “Apele Moldovei”. Directorul Institutului de Zoologie, prof., Dr. habil., Laurenția Ungureanu a salutat pe cei veniți și a menționat că are o deosebită plăcere să conclureze cu sectorul asociativ în domeniul protecției apei, în particular a râurilor mici, care este unul din obiectele de studiu și al Institutului de Zoologie. Cu un cuvânt de salut a venit și reprezentantul Agenției Austriece de Dezvoltare, Dl Andrei Urscahe. Dlui a menționat că Agenția Austriacă de Dezvoltare continuă programul de granturi mici cu cea de-a doua etapă, care este în curs de examinare.

Dna Elena Zubcov a prezentat principalele rezultate ale proiectului menționând că r. Răut, principalul affluent al Nistrulului se află într-o stare dezastruoasă în cee ace privește gestionarea acestuia, acesta fiind baract în scop de irigare sau piscicultură, poluat intens și afectat de construcția de sonde de aprovizionare cu apă direct pe izvoarele râului, ceea ce a dus la secarea acestuia pe o porțiune considerabilă.

Dna Iuliana Cantaragiu, expert din partea asociației obștești “Centrul Național de Mediu” a prezentat realizările principalele ale organizației în bazinul r. Răut, remarcânmd că atunci când există dorință și conlucrare cu organelle de resort e posibilă și ceva schimbare. Ca exemplu a fost dat cooperarea cu Inspectoratul Ecologic în monitorizarea r. Răut cât și instruiri și acțiuni de informare, conștientizare și restaurare a malurilor r. Răut prin implicarea reprezentanților industriei alimentare.

Lucia Bilețchi, cercetător științific coordinator, Institutul de Zoologie și membru al asociației Ecotox a prezentat unele recomandări privind modalitățile de monitorizare a calității apei r. Răut utilizând indicii hidrobiologici (organismele acvatice indicatoare).

Atelierul de lucru a fost încheiat cu prezentarea Nadejdei Andreev, membru al asociației Ecotox, dar și asociației WiSDOM care s-a expus pe marginea valorificării durabile a deșeurilor organice din bazinul r. Răut, în mod particular referindu-se la fermentația acido-lactică, compostarea termofilă și vermicompostarea. Cei prezenți au fost informați ca va fi diseminat ghidul methodologic “Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut”, care a ieșit recent de sub tipar în cadrul proiectului susnumit.

 

Premierea elevilor implicați în evaluarea ratei de generare a deșeurilor organice în satul Piatra, raionul Orhei

În perioada lunii octombrie, 2018, 4 elevi din clasle VIII și IX a gimnaziului din satul Piatra, împreună cu profesorul de biologie Sergiu Bîrdu au participat la evaluarea cantității deșeurilor organice în gospodării individuale din satul Piatra. Aceștia au colectat timp de 10 zile deșeuri organice într-un butoiaș din plastic, la care se adăugau bacterii lactice (din moarea de varză), puțin zahăr și frunze. În cadrul unui atelier de lucru,la data de 10.10.2019, elevii, împreună cu membrii Ecotox au cîntărit deșeurile, le-au evaluat calitativ și le-au depozitat pe platforma de vermicompostare. De asemenea, elevii claselor VIII și IX au invățațat în cadrul unui atelier practic despre lacto-fermentare, compostare termofilă și vermicompostare. Împreună cu profesoara de educație tehnologică, Dna Tatiana Sîrbu elevii clasei IX au participat și la colectarea frunzelor și umezirea acestora pentru ca să fie alimentate rîmele de compost. La data de 23 mai, 2019, asociația Ecotox a oferit premii și diplome de recunoștință profesorilor participanți în activități, Dna Larisa Melnic, Dna Tatiana Sîrbu și Dnlui Sergiu Bîrdu. Proiectul Asigurarea managementului integrat al resurselor de apă în bazinul r. Răut prin aplicarea instrumentelor științifice, informaționale și demonstraționale este implementat de asociația Ecotox și face parte din proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”

Elevii ai clasei VIII-IX impreună cu profesorul de biologie, Sergiu Bîrdu

 

Vizitatori Online?

Avem 3 vizitatori online

Proiectul Ecosan