ucradnesta.jpg
 • 1nistru.jpg
 • 2nistru2.jpg
 • 3peisaj_n.jpg
 • broaste.jpg
 • copii.jpg
 • echipa3.jpg
 • elevi.jpg
 • e_zubcov.jpg
 • fintina.jpg
 • gradinita.jpg
 • l_ungureanu.jpg
 • monitoring.jpg
 • nistru.jpg
 • nistru2.jpg
 • peisaj_n.jpg
 • peisaj_n2.jpg
 • sascha.jpg
 • trombitchi.jpg

Misiunea si scopul organizatiei

Misiunea si scopul organizatiei


Asociaţia Obştească Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova ECOTOX a fost întemeiată în anul 1999, avînd ca scop:

- dezvoltarea ştiinţei ecotoxicologice, hidrochimice, hidrobiologice, ihtiologice şi implementarea rezultatelor ştiinţifice în economia naţională;

- integrarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul domeniilor vizate din instituţiile academice şi cele de invăţămînt superior;

- educaţia ecologică a  populaţiei prin intermediul campaniilor de informare, instruire şi antrenare în activităţi practice;

- sprijinirea formării  şi perfecţionării cadrelor în domeniul ecotoxicologiei, hidrochimiei, hidrobiologiei generale şi  producţionale,  acvaculturii;

- oferirea serviciilor de consulting şi expertiză în domeniul ştiinţelor ecotoxicologice şi pregatirea cadrelor de calificare înaltă.

Obiectivele principale în activitatea AO  ECOTOX sunt monitorizarea mediului ambiant, elaborarea, dezvoltarea şi promovarea propunerilor concrete de protecţie şi valorificare durabilă a resurselor acvatice, conştientizarea şi educaţia ecologică a populaţiei, atragerea publicului larg la adoptarea deciziilor în domeniul mediului.

Asociaţia Obştească întruneşte cercetători ştiinţifici, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi  care sunt preocupaţi de problemele funcţionării ecosistemelor acvatice şi aplicarea rezultatelor ştiinţifice în aşa domenii ca educaţia ecologică, apa şi sănătatea, asigurarea sănătăţii populaţiei şi protecţia mediului ambiant, acvacultura, piscicultura, calitatea produselor.

Preşedinte Elena Zubcov, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător

Vizitatori Online?

Avem 1 vizitator online

Proiectul Ecosan