ucradnesta.jpg
 • 1nistru.jpg
 • 2nistru2.jpg
 • 3peisaj_n.jpg
 • broaste.jpg
 • copii.jpg
 • echipa3.jpg
 • elevi.jpg
 • e_zubcov.jpg
 • fintina.jpg
 • gradinita.jpg
 • l_ungureanu.jpg
 • monitoring.jpg
 • nistru.jpg
 • nistru2.jpg
 • peisaj_n.jpg
 • peisaj_n2.jpg
 • sascha.jpg
 • trombitchi.jpg

Atelierul de lucru “Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut”

La data de 31 iulie, 2019 în sala de ședințe a Institutului de Zoologie s-a desfășurat atelierul de lucru “Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut”. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Asigurarea managementului integrat al resurselor de apă în bazinul r. Răut prin aplicarea instrumentelor științifice, informaționale și demonstraționale‖, conform contractului IFSP/GRT-2/T-C.2 implementat de AO Ecotox prin Agenția „Apele Moldovei‖ și finanțat de SDC-ADA, ca parte a Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă.

La atelier au participat reprezentanți ai Insitutului de Zoologie, Institutului de Ecologie și Geografie, organizațiilor non-guvernamentale (Ecotox, Centrul Național de Mediu, EcoContact, WiSDOM), membri ai Comitetului sub-bazinal al r. Răut.

Dna membru cor. al AȘM, Elena Zubcov, manager de proiect, a salutat pe cei prezenți, prezentând pe scurt principalele rezultate obținute de Ecotox în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, ecotoxicologiei și educației cât și obiectivele de bază și activitățile proiectului actual.

 

Dl Radu Cazacu, direct adjunct a făcut o scurtă trecere în revistă privitor la programul de granturi mici, oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, gestionat de Agenția “Apele Moldovei”. Directorul Institutului de Zoologie, prof., Dr. habil., Laurenția Ungureanu a salutat pe cei veniți și a menționat că are o deosebită plăcere să conclureze cu sectorul asociativ în domeniul protecției apei, în particular a râurilor mici, care este unul din obiectele de studiu și al Institutului de Zoologie. Cu un cuvânt de salut a venit și reprezentantul Agenției Austriece de Dezvoltare, Dl Andrei Urscahe. Dlui a menționat că Agenția Austriacă de Dezvoltare continuă programul de granturi mici cu cea de-a doua etapă, care este în curs de examinare.

Dna Elena Zubcov a prezentat principalele rezultate ale proiectului menționând că r. Răut, principalul affluent al Nistrulului se află într-o stare dezastruoasă în cee ace privește gestionarea acestuia, acesta fiind baract în scop de irigare sau piscicultură, poluat intens și afectat de construcția de sonde de aprovizionare cu apă direct pe izvoarele râului, ceea ce a dus la secarea acestuia pe o porțiune considerabilă.

Dna Iuliana Cantaragiu, expert din partea asociației obștești “Centrul Național de Mediu” a prezentat realizările principalele ale organizației în bazinul r. Răut, remarcânmd că atunci când există dorință și conlucrare cu organelle de resort e posibilă și ceva schimbare. Ca exemplu a fost dat cooperarea cu Inspectoratul Ecologic în monitorizarea r. Răut cât și instruiri și acțiuni de informare, conștientizare și restaurare a malurilor r. Răut prin implicarea reprezentanților industriei alimentare.

Lucia Bilețchi, cercetător științific coordinator, Institutul de Zoologie și membru al asociației Ecotox a prezentat unele recomandări privind modalitățile de monitorizare a calității apei r. Răut utilizând indicii hidrobiologici (organismele acvatice indicatoare).

Atelierul de lucru a fost încheiat cu prezentarea Nadejdei Andreev, membru al asociației Ecotox, dar și asociației WiSDOM care s-a expus pe marginea valorificării durabile a deșeurilor organice din bazinul r. Răut, în mod particular referindu-se la fermentația acido-lactică, compostarea termofilă și vermicompostarea. Cei prezenți au fost informați ca va fi diseminat ghidul methodologic “Prevenirea poluării și gestionarea durabilă a resurselor acvatice în bazinul r. Răut”, care a ieșit recent de sub tipar în cadrul proiectului susnumit.

Vizitatori Online?

Avem 4 vizitatori online